Paslaugos

Žemės teisė

Konsultuojame sudarant žemės sandorius (žemės pirkimo - pardavimo, nuomos, panaudos, dovanojimo, mainų ir kt.), servitutų nustatymo klausimais, nekilnojamojo turto, esančio ant valstybinės žemės, perleidimo procedūrų klausimais.

Atstovaujame nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procese, rengiame dokumentus susijusius su žemės įsigijimu, naudojimu, perleidimu, padalijimu.

Atstovaujame santykiuose su valstybės ar savivaldos institucijomis, konsultuojame valstybinės žemės įsigijimo, nuomos, sutarčių įforminimo klausimais bei rengiame visus reikalingus dokumentus.

X