Paslaugos

Teritorijų planavimas

Konsultuojame įvairiais teritorijų planavimo klausimais. Ruošiame teritorijų planavimo procese reikalingas sutartis ir dokumentus, organizuojame jų pasirašymą. 

Atstovaujame klientus santykiuose su teritorijų planavimo procese dalyvaujančiomis valstybės ir savivaldos institucijomis, architektais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, taip pat jų asociacijomis, organizacijomis ar kitais su teritorijų planavimu susijusiais asmenimis.

Atliekame teritorijų planavimo procesų teisinę priežiūrą.

Mūsų teisininkai padeda išspręsti teritorijų planavimo procese iškilusius ginčus ar kitus su teisinio reguliavimo aspektais susijusius klausimus. Taip pat padedame tinkamai taikyti teritorijų planavimo teisės aktų reikalavimus bei atstovaujame klientus atliekant teritorijų planavimo procedūras.

X