Paslaugos

Statybos teisė

Teikiame teisines konsultacijas statybos teisės srityje.

Atstovaujame klientus sudarant įvairius sandorius (statybos rangos, projektavimo rangos, subrangos) bei atliekame jų teisinį įvertinimą. Konsultuojame projektavimo procese iškylančiais teisiniais klausimais, statybų organizavimo, statybos veiklos, statybos projektų ar kitais statybos proceso metu iškilusiais klausimais. 

Talkiname statytojui gaunant  projektavimo sąlygas, statybą leidžiančius dokumentus.  Vykdome statinių projektavimo procesų teisinę priežiūrą. Atliekame baigtų statybos objektų teisinę registraciją.

Atstovaujame klientus santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis projektavimo ir statybos srityje.

X