Paslaugos

Nekilnojamojo turto teisė

Teikiame teisines paslaugas visose nekilnojamojo turto teisinių santykių srityse.

Atstovaujame klientus santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, teikiame teisinę pagalbą sudarant ir vykdant sandorius (nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos, panaudos, lizingo ir kt.).

Ilgametė teisininkų darbo patirtis garantuoja kokybiškų teisinių paslaugų suteikimą tiek privačiame nekilnojamojo turto rinkos sektoriuje, tiek valstybės ar savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo srityje. Taip pat konsultuojame teisiniais klausimais susijusiais su nekilnojamojo turto vystymu, įsigijimu bei įsigijimo finansavimu. Teikiame teisines paslaugas registruojant nekilnojamąjį turtą, daiktines teises į nekilnojamąjį turtą ir juridinius faktus atitinkamuose valstybės registruose.

Mūsų teisininkai teikia paslaugas įvairioms su nekilnojamuoju turtu susijusioms bendrovėms, statybos bei kitoms įmonėms.

X