Paslaugos

Atstovavimas

Užtikriname profesionalų kliento atstovavimą ne tik visų instancijų teismuose, bet ir ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose, įmonėse.

Deriname bylų vedimo strategijos pasirinkimą atsižvelgiant į kliento interesus. Rengiame procesinius dokumentus (ieškinius, prašymus, skundus), arbitražinius susitarimus, taikos sutartis.

X